Wel zondagvoetbal maar geen team in een standaardklasse