Wel zondagvoetbal maar geen team in een standaardklasse

Afgelopen zaterdag heeft het algemeen bestuur besloten voor het seizoen 2022-2023 geen standaardteam in te schrijven. Diverse factoren waren aanleiding tot dit besluit. Zoals bekend verhuizen per 1 juli aanstaande meer dan 50 standaardteams van de zondag naar de zaterdag. Voor de 3e klasse resteren dan in geheel (!) West II nog circa 8 verenigingen. Daarmee is het niet mogelijk een volwaardige poule te formeren. Aanvulling met derdeklassers uit West I en uit Zuid I is een mogelijkheid. Maar dat zou voor de toegevoerde verenigingen leiden tot het maken van veel kilometers. Aannemelijk is om de derdeklassers uit “de regio Den Haag” toe te voegen aan West I en die uit “de regio Rotterdam” aan Zuid 1. Dit betekent dat bij 8 tot 9 tegenstanders sprake is van een aanmerkelijke reisafstand. Verre van ideaal voor het afwerken van de competitie.
Een andere factor die een doorslaggevende rol bij de besluitvorming heeft gespeeld, is het aantal spelers dat heeft aangegeven toch door te willen pakken. Slechts 12 spelers gaven aan ondanks de onduidelijke perspectieven toch in een standaardteam te willen uitkomen. En die basis is te smal om een representatief team in de A-categorie op de been te brengen en te houden.
Omdat de KNVB ons tot 1 mei 2022 de ruimte had gegeven om – zonder dat er voorstellen lagen – een standpunt ten aanzien van het seizoen 2022-2023 te bepalen, moest afgelopen zaterdag de knoop worden doorgehakt.
Hoe nu verder is de vraag? De insteek van het algemeen bestuur is om te pogen de spelers die willen doorgaan en de twijfelaars toch voor de vereniging te behouden. Daarvoor biedt de gehele maand mei nog ruimte. In overleg met de spelersgroep zullen mogelijkheden worden uitgewerkt. Zo wordt door de KNVB de mogelijkheid geboden via vrije inschrijving te opteren voor de reserve 2e klasse (A-categorie) of 3e klasse (B-categorie). Alle mogelijkheden zullen met de spelersgroep besproken worden.
Voor de recreatieve teams, waaronder de veteranenelftallen, verandert er niets. Wel heeft het algemeen bestuur zich tot taak gesteld een optimaal klimaat op de zondag te realiseren. Eens per veertien dagen zullen alle teams gelijktijdig thuis spelen. Programmaleiding en andere faciliteiten moeten bijdragen aan de sfeer, waardoor het bij sv Erasmus op de zondag goed toeven blijft. Niet uitgesloten is dat dit een wervend karakter heeft op nieuwe (vrienden)teams die daardoor de weg naar onze club weten te vind
Tenslotte is een woord van dank aan de zondagselectiegroep en -staf op zijn plaats. Onder soms belabberde omstandigheden zijn zij de vereniging trouw gebleven. Dat verdient een enorm compliment.