Vrijwilligersbijeenkomst sv Erasmus

Marco heeft, namens het bestuur, maandag 12 juli een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd om samen te brainstormen over de huidige situatie binnen sv Erasmus en het aantal vacatures die open staan om ingevuld te worden door vrijwilligers.

De bijeenkomst was zeer constructief en er werden hele goede ideeën, maar ook terechte opmerkingen, aangegeven waar we binnen sv Erasmus zeker wat aan en mee kunnen doen.

De rode draad was wel bewustwording, communicatie en verantwoordelijkheid. We moeten de aandachtspunten samen oppakken en dat doen we door er met elkaar over te praten en de betrokkenen direct aan te spreken. We praten dus met elkaar en niet over elkaar.

Het bestuur heeft zeker kennis genomen van hetgeen door de aanwezigen is aangegeven en zal op korte termijn met een plan van aanpak komen om duidelijk aan te geven wat er van de leden wordt verwacht.

Het bestuur hoopt dat zij met het plan van aanpak kunnen bereiken dat er meer leden bereid zijn om zich als vrijwilliger aan te melden om een taak binnen de vereniging te willen verrichten.

Een tipje van de sluiter is dat het bestuur van mening is dat een aanvoerder/leider van een elftal ook verantwoordelijkheid heeft richting de vereniging en zorg draagt dat zijn teamleden ondersteunend zijn in hetgeen waar een aanvoerder/leider verantwoordelijk voor is. Dit zal duidelijk worden in het plan van aanpak.

Ik wil verder aangeven dat we allemaal S.V. Erasmus zijn en dat hetgeen we voor ogen hebben alleen bereikt kan worden als we ook echt allemaal ons steentje hieraan bijdragen.

Ik wil namens het bestuur iedereen bedanken die hier aanwezig was, en ons voorzien hebben van feedback waar wij mee aan de slag gaan.

Kon jij om wat voor reden hier niet bij aanwezig zijn geweest, dan nodigen wij je graag uit om in september bij volgende bijeenkomst aanwezig  zijn. De datum komt binnenkort op de site.

Namens het bestuur ,
John Houtman
Voorzitter sv Erasmus