Voorzittersbrief

Beste leden en sportvrienden,

Aan de vooravond van een nieuw seizoen willen wij jullie een korte briefing geven waar wij mee bezig zijn en waar het komend seizoen onze prioriteiten liggen.
Het afgelopen half jaar zijn wij bezig geweest om een nieuwe jeugdcommissie te formeren. Dat was en is nodig om dat Leo en Frank Koers hebben aangegeven een stap terug te willen doen.

Met een groep van vijf enthousiaste mannen zijn we aan de slag gegaan. Wij hebben ons de vraag gesteld wat is nodig en leidend om de komende vijf jaar te bouwen aan een stevig fundament, gebaseerd op de algemene doelstellingen van de vereniging. Centraal daarin staat het realiseren van voorwaarden waardoor spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen met als doel dat:
1. Er met plezier gevoetbald wordt;
2. De speler zich kan ontwikkelen, zowel prestatief als recreatief.
3. Er naleving van de verenigingsnormen en waarden verlangd wordt. De Erasmusverenigingscultuur staat hoog in het vaandel;
4. De speler zich aan de club bindt;
5. Er korte lijnen zijn tussen de diverse partijen. Bijvoorbeeld door minimaal 1x per maand contact tussen wedstrijdsecretaris, secretaris, hoofdjeugdopleiding en voorzitter jeugdcommissie om lopende zaken te bespreken.

Genoemde doelstellingen zijn van toepassing voor de korte termijn, te weten 1 tot 2 jaar. Daarnaast is er een lange termijndoelstelling van 3-5 jaar. Deze doelstellingen zijn uitgebreid te vinden in het nieuw geschreven Beleidsplan Jeugdvoetbal en Technisch Beleidsplan sv Erasmus. Om deze plannen goed tot uitvoering te kunnen brengen heb je een stabiele jeugdcommissie en enthousiaste commissieleden, leiders en trainers nodig. Vol trots kunnen wij melden dat op 2 plekken na alle functies zijn ingevuld. Binnenkort maken wij de namen bekend op de site.

Wat te doen in de komende tijd? Het algemeen bestuur hecht veel waarde aan de mening van de leden over hoe nu verder. Onze gedachten gaan uit naar de vorming van een denktank. Er zijn voldoende onderwerpen waarover een ieder van ons wel een oordeel of mening heeft. Heb jij interesse om mee te praten over de toekomst van onze club, meld je dan aan. Een eerste bijeenkomst willen wij begin oktober plannen. Je kunt je opgeven bij een van de bestuursleden.

Groet namens het algemeen bestuur,
John Houtman