Voorzittersbrief

Beste Sportvrienden,

Het jaar 2020 ligt bijna achter ons en zal de boeken in gaan als een bijzonder jaar. Er gebeurde van alles op het gebied van sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder. Er gebeurde ook veel niet door het wegvallen van wedstrijden en trainingen. Daarom wil ik jullie meenemen in de achtbaan van 2020.

Begin januari 2020 hadden wij op de club de nieuwjaarsreceptie, waar ik onder andere een toelichting gaf op hoe de doelen er in 2020 uit zouden gaan zien. Mijn prioriteit was in samenwerking met anderen een nieuwe jeugdcommissie te formeren. Dit mede omdat Frank en Leo Koers zelf hadden aangegeven een stapje terug te willen gaan doen. Het resultaat van deze doelstelling is dat wij inderdaad een nieuwe jeugdcommissie hebben geformeerd onder leiding van een nieuwe jeugdvoorzitter. Zij zijn bij aanvang van het seizoen 2020-2021 aan de slag gegaan op basis van een herschreven beleidsplan en technisch beleidsplan. Dank aan mensen die hieraan hebben meegewerkt.

De voetbalcompetitie komt altijd in maart in een beslissende fase terecht. Maar door het uitbreken van het Corona-virus werd de competitie stil gelegd. Vanuit het kabinet werd de eerste Lock-down van kracht en mochten wij geen gebruik meer maken van onze velden, kleedkamers en kantine. De KNVB besloot vervolgens de competities van het amateurvoetbal in 2020 niet meer uit te spelen. Door dit alles vielen de inkomsten uit de kantine bijna volledig weg. Om de pijn wat te verzachten, werd een Crowdfunding-actie op touw gezet. En daarmee werd een mooi bedrag binnengehaald voor de club. Door het dalen van de Corona-cijfers werd sporten en trainen tijdens de zomer weer toegestaan. Omdat mensen niet op vakantie konden gaan, werd ons sportcomplex goed bezocht en keerde de gezelligheid terug. Iedereen keek weer uit naar het nieuwe seizoen. De voorbereidingen werden afgerond en in augustus startten de eerste bekerwedstrijden. Maar in oktober werd de competitiestart na drie rondes weer onderbroken. De tweede Coronagolf leidde opnieuw tot een Lock-down. Sportactiviteiten werden stilgelegd. En wederom konden geen kantine-inkomsten worden gegenereerd. Deze keer volgden twee financiële acties, namelijk een Oudejaars Tombola-loterij en Oliebollen-verkoopactie. Dank voor de deelname.

In de accommodatiesfeer mag niet onvermeld blijven dat tijdens de zomer door het Accommodatieteam voorbereidingen werden getroffen voor het plaatsten van 88 zonnepanelen. Hiermee doet Erasmus een grote stap vooruit op weg naar een energie neutrale vereniging. De plaatsing volgde in september en de eerste besparingen werden daarna een feit.

Op het persoonlijke vlak hebben wij als bestuur geen berichten ontvangen over leden die door het Coronavirus getroffen zijn. Maar tijdens 2020 hebben wij wel afscheid moeten nemen van een aantal (oud)leden en vrienden van onze vereniging. Het gaat om Marijke Hendriks-Korpel, Harry Hagendoorn, Piet Koers, Ted van Andel en Tim van der Meer. De nabestaanden wens ik namens het algemeen bestuur veel sterkte toe. Het gemis laat zich rond de feestdagen extra gelden. Tot zover een beknopte samenvatting van gebeurtenissen tijdens het jaar 2020.

Verder wens ik namens het algemeen bestuur alle leden, gezinnen, familie en vrienden: ”Fijne Kerstdagen en een vooral Gezond en Corona-vrij 2021”!

Met vriendelijke groet,
John Houtman
voorzitter