Voortaan digitaal overschrijven

 

De tijd van het papieren overschrijfformulier is voorbij. Voortaan wordt er digitaal overgeschreven. Wie van een andere vereniging naar Erasmus wil komen, dient uiterlijk op zondag 12 juni voor het volgende te zorgen:

 

1.   voor inlevering van een volledig ingevuld Erasmus-aanmeldingsformulier, voorzien van het relatienummer van de KNVB (staat op spelerspas) en alle gegevens over betaling/inning van de contributies. Zonder het relatienummer kan het overschrijvingsverzoek niet in gang worden gezet.

 

2.   voor betaling van het inschrijfgeld.

 

Vervolgens meldt Erasmus de gevraagde overschrijving digitaal bij de KNVB. Die controleert de gegevens en vraagt de “oude” vereniging om goedkeuring.

 

Als er geen problemen zijn wordt het sein op groen gezet en is de overschrijving een feit.

 

 

 

Leden die Erasmus willen verruilen voor een andere vereniging dienen zich bij de nieuwe club aan te melden met het relatienummer van de KNVB. Na melding door je nieuwe club bij de KNVB vraagt deze Erasmus om goedkeuring. Alvorens die goedkeuring wordt verleend, zal Erasmus controleren of:

1.   de contributie volledig is voldaan

2.   geen vermelding op de poflijst voorkomt

3.   eventueel in bruikleen verstrekte kleding en dergelijke is ingeleverd 

 

Er zijn nieuwe Erasmus-aanmeldingsformulieren in de maak. Deze zijn vanaf zondag in het clubgebouw beschikbaar

LLeden die stoppen met voetballen en dus niet naar een andere vereniging gaan, dienen voor 15 juni hun lidmaatschap op te zeggen door:

1.   een briefje te stoppen in de bus die in de kantine hangt

2.   een brief te sturen naar Erasmus, Postbus 85727, 2508 CK Den Haag

3.   een email te sturen naar h.v.vliet@casema.nl

 

Leden die hiervoor al hebben gezorgd, hoeven dit uiteraard niet nogmaals te doen