Voor 1 januari 2022 (of eerder) behalen spelregelbewijs

Dit seizoen moeten spelers en speelsters geboren in het jaar 2004 het spelregelbewijs halen. De deadline voor het halen van het spelregelbewijs is door de KNVB verplaatst van begin september 2021 naar 1 januari 2022. Door het verplaatsen van de deadline hebben spelers en verenigingen in roerige tijden van corona meer tijd om dit te organiseren.
Als leden die daarvoor in aanmerking komen op 1 januari 2022 niet in het bezit van het Spelregelbewijs zijn, mogen zij in het vervolg van het seizoen 2021-2022 namelijk niet meer voetballen. In de loop van deze maand zullen de desbetreffende spelers via het secretariaat op de hoogte worden gesteld van de wijze waarop het Spelregelbewijs behaald kan worden.
Enkele spelers uit 2003 hebben afgelopen seizoen – ondanks waarschuwingen – hun spelregelbewijs niet behaald. Voor hen geldt de uitgestelde deadline niet en de reeds gemaakte overtredingen voor het spelen zonder spelregelbewijs blijven nog altijd van kracht. Ook zij ontvangen hierover informatie van het secretariaat.