Vierde klasse zondagvoetbal blijft in West II

Een ruime Erasmus-deputatie was dinsdagavond aanwezig op de door de Belangenorganisatie Amateur Voetbal (BAV) georganiseerde bijeenkomst voor 3e en 4e klassers in West II. Aanleiding was de commotie die was ontstaan door het plotselinge besluit van de KNVB om per 2019-2020 de vierde klasse en per 2020-2021 de derde klasse op te heffen.

Van meet af aan was van een gespannen sfeer sprake. Maar gaandeweg de avond werd ook duidelijk dat de KNVB eigenlijk maar een kant op kon. En dat was het vooralsnog terugdraaien van het eerder genomen besluit. En dat gebeurde ook. Dit betekent dat volgend seizoen de KNVB in West II een competitie voor de vierde klasse organiseert. Daarnaast ontvangen de verenigingen tijdens het nieuwe seizoen voorstellen van de KNVB over de toekomstige inrichting van het zondagvoetbal en krijgen zij ruim de gelegenheid zich over hun toekomst te beraden. Een en ander betekent ook dat de afgesproken promotie- en degradatieregeling aan het einde van het seizoen gehandhaafd blijft.

De KNVB heeft toegezegd een en ander via een persbericht naar buiten te zullen brengen.