Vervulling vacatures

Het vinden van vrijwilligers is een uitdagende klus. Daarnaast is de vrijwilliger van nu niet meer dezelfde als die van vroeger. Veel mensen geven tegenwoordig de voorkeur aan kortdurend en projectmatig vrijwilligerswerk en willen zich niet binden aan een intensieve en langer durende klus.
Ook Erasmus heeft daarmee te maken. En omdat er thans sprake is van diverse vacatures werd op 12 juli een vrijwilligersavond georganiseerd. De 40 aanwezigen hebben die avond met het algemeen bestuur over de problematiek van gedachten gewisseld. Dat leidde tot diverse en vooral nuttige suggesties. Aan de hand daarvan heeft het algemeen bestuur een marsroute voor de komende tijd uitgezet. Er is sprake van twee sporen. Enerzijds zullen kandidaten persoonlijk worden benaderd voor het vervullen van vacatures, waarvoor zij de ideale kandidaat lijken te zijn. Daarnaast zal er ook met meerdere leden tegelijkertijd over de invulling van vacatures van gedachten worden gewisseld. Het algemeen bestuur hoopt hiermee de vrijwilligersvacatures zo aan te bieden dat ze aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van degenen die ze willen vinden. Een helder functieprofiel en inzicht in de tijdsinvestering die een functie vraagt moeten verder bijdragen aan het enthousiasmeren van kandidaten.
Met de medewerking van de leden vertrouwt het algemeen bestuur er op dat voor het einde van 2021 de meeste vacatures vervuld zijn.