Vernoeming kunstgrasveld naar Tim van der Meer

Het is alweer bijna een jaar geleden dat Tim van der Meer kwam te overlijden. Tim heeft zich zeer lange tijd eerst voor GDS en later voor sv Erasmus ingezet in tal van functies. Ook speelde hij een doorslaggevende rol bij de financiering van de aanleg van het kunstgrasveld in 2011.
Als dank daarvoor en om de herinnering aan Tim levend te houden, werd in het voorjaar besloten het kunstgrasveld naar hem te vernoemen.
Het naambord – dat hieraan uiting zal geven – wordt onthuld vlak voor de op maandag 25 oktober te houden ledenvergadering (20.30 uur).
Eerder stelde de organisatie van het hernieuwde toernooi voor zaterdagstandaardteams voor het toernooi in het vervolg als “In Memoriam Tim van der Meer-toernooi” door het leven te laten gaan. Daarmee werd ingestemd. De eerste editie van het toernooi heeft afgelopen zomer plaatsgevonden.