Verkiezing leden algemeen bestuur

Op maandag 25 oktober wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden, aanvang 20.30 uur. Vast agendapunt is de “verkiezing van de leden van het algemeen bestuur”. Eén aspirant-bestuurslid zit al een jaar in de wachtkamer. Het gaat om Mario van Beurden. Hij zou tijdens de ledenvergadering van 2020 worden voorgedragen ter vervulling van de vacature jeugdvoetbalzaken. Maar Corona gooide roet in het eten. Tijdens de komende ledenvergadering wordt hij alsnog voorgesteld.
Verder valt bij dit agendapunt op dat Marco Hartgring (seniorenvoetbalzaken) heeft besloten te stoppen met zijn bestuurlijke taak. Dit betekent dat er een vacature ontstaat. Het algemeen bestuur heeft nog geen kandidaat voor zijn opvolging bereid gevonden.
De overige in 2020 en 2021 aftredende bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld. Volgende week publiceren wij de agenda van de komende algemene ledenvergadering.