Verkeerstuin vordert gestaag

Intussen zijn de werkzaamheden om tot een ‘Corona’-proof complex te komen aardig gevorderd. Alles wordt in het werk gezet om op woensdag 6 mei met de trainingen te beginnen. Dat gaat zeker lukken, over trainings-tijden voor de verschillende leeftijds-groepen wordt later via de site en groep-apps gecommuniceerd. Op het toegangshek is intussen een poster gehangen met de belangrijkste maatregelen, middels richtingspijlen en afzet-linten zijn de looproutes aangegeven. Hierbij enkele foto’s