Veld 2 in onderhoud

Sinds 14 mei is veld 2 in onderhoud genomen. Dit betekent dat dit grassportveld voorlopig niet benut kan worden. Op 18 juni gaat veld 3 in onderhoud.
Tijdig zal worden bericht wanneer de grassportvelden weer in gebruik kunnen worden genomen.