Vanaf vierde gele kaart kosten zelf betalen

De toename van het dit seizoen ontvangen aantal gele kaarten is een doorn in de ogen van het algemeen bestuur. Dat wordt nog eens versterkt omdat een groot deel bestaat uit waarschuwingen die zijn gegeven voor praten en andere vormen van onsportief gedrag.

In een poging het aantal gele kaarten terug te dringen is besloten dat tijdens het seizoen 2016-2017 de kosten van een gele kaart aan de speler wordt doorberekend. Dit gebeurt vanaf de vierde gele kaart. Dit is tevens het moment waarop de speler door de KNVB voor één wedstrijd wordt geschorst. Zolang de in rekening gebrachte kosten niet zijn voldaan, blijft de speler geschorst.