Vanaf 5e gele kaart kosten betalen

Om praktische redenen heeft het algemeen bestuur besloten om het betalen van de kosten van een ontvangen gele kaart vanaf het 5e exemplaar verplicht te stellen. Dit was vanaf het 4e exemplaar. Bij een 5e gele kaart volgt automatisch schorsing voor 1 duel door de KNVB. Het is gemakkelijker daaraan de betaling te koppelen.
Maar natuurlijk wordt er vanuit gegaan dat dit om uitzonderingen gaat. Elke speler is een ambassadeur van sv Erasmus. En dat moet ook in het gedrag op het veld tot uitdrukking komen.