Ton Koers overleden

Gisteren bereikte ons het trieste bericht dat Ton Koers op 66-jarige leeftijd is overleden. Uiteraard was bekend dat zijn gezondheid te wensen overliet en dat van een onomkeerbaar proces sprake was. Maar desondanks kwam zijn afscheid onverwachts.

Met name in de sfeer van de kantine-exploitatie heeft Ton eerst voor rksv GDS en later voor sv Erasmus een zeer belangrijke rol vervuld. Niet voor niets heeft de algemene ledenvergadering Ton eerder tot lid van verdienste van de vereniging benoemd.

Wij wensen zijn vrouw Sylvia en zoon Jan en verdere familie heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Wij zijn Ton dankbaar voor alles wat hij voor de vereniging heeft betekend.

Nadere berichten over het afscheid zullen volgen.

Namens het algemeen bestuur,
Hans van Vliet
secretaris