Ton de Heer ontvangt “Haegsche Duym”

De vereniging “De Haegsche Duym” is geïnspireerd op “De Goudvink”, die in 2012 na 25 jaar haar activiteiten beëindigde. De vereniging stelt zich ten doel om onderscheidingen uit te reiken aan personen en/of organisaties, die zich gedurende vele jaren als vrijwilliger verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van jeugd, sport, recreatie of zorg. Gewoonlijk zijn de genomineerden in hun vrijwilligerswerk niet of nauwelijks in de publiciteit geweest.
Tijdens de op 14 januari jl. gehouden nieuwjaarsbijeenkomst, ontving ons erelid Ton de Heer uit handen van rashagenaar Fred Zuiderwijk  de “Haegsche Duym” voor zijn vrijwillige inzet voor VVP en later sv Erasmus. Zoals bekend was Ton bij VVP onder andere jeugdleider, commissielid, bestuurslid met portefeuille jeugdvoetbal en ondersteunde hij het accommodatiegebeuren op technisch gebied. Nadrukkelijk heeft Ton zich bemoeid met het fusieproces GDS – VVP. Na de fusie was hij bij sv Erasmus achtereenvolgens bestuurslid jeugdvoetbal, sponsoring en accommodatiezaken. Bij de gefaseerde vernieuwing van het sportcomplex kreeg hij niet voor niets de titel “bouwpastoor”.
Naast de waarderingsspeld is aan de toekenning een geldprijs van € 750 verbonden. Ton heeft deze aan de Erasmusjeugd onder 9 jaar beschikbaar gesteld.
De uitreiking vond plaats in “The Kings Ballroom” van het museale pand van sociëteit “De Vereeniging” aan de Kazernestraat 38b in Den Haag. Van sv Erasmus was een delegatie bij de uitreiking aanwezig.
Wij feliciteren Ton van harte met deze zeer verdiende erkenning en bedanken hem voor de aan de geldprijs gegeven bestemming.

Ton de Heer ontvangt Haegsche Duym