Ton de Heer benoemd tot ere-lid

Tijdens de op maandag 20 november gehouden algemene ledenvergadering werd van Ton de Heer als bestuurslid afscheid genomen. Ton heeft een scala aan functies vervuld. Bij VVP was hij jeugdleider, commissielid, bestuurslid met portefeuille jeugdvoetbal en ondersteunde hij het accommodatiegebeuren op technisch gebied. Nadrukkelijk heeft Ton zich bemoeid met het fusieproces GDS – VVP. Na de fusie was hij bij sv Erasmus achtereenvolgens bestuurslid jeugdvoetbal, sponsoring en accommodatiezaken. Bij de gefaseerde vernieuwing van het sportcomplex speelde hij een trekkersrol en kreeg hij al gauw de titel “bouwpastoor”. Ton verstond de kunst om mensen met verschillende opvattingen samen te brengen om toch een gemeenschappelijk doel te bereiken.
Als blijk van waardering voor zijn inzet benoemde de ledenvergadering hem tot ere-lid van sv Erasmus. Bloemen waren er voor zijn vrouw Annemiek en voor dochter Miranda.