Tim van der Meer-veld

Het kunstgrasveld gaat voortaan als het Tim van der Meer-veld door het leven. Op maandag 25 oktober onthulde voorzitter John Houtman het naambord voorafgaande aan de algemene ledenvergadering.

Het is alweer bijna een jaar geleden dat Tim van der Meer kwam te overlijden. Tim heeft zich zeer lange tijd eerst voor GDS en later voor sv Erasmus ingezet in tal van functies. Iedereen is hiermee bekend. Ook speelde hij een doorslaggevende rol bij de financiering van de aanleg van het kunstgrasveld in 2011.

Zowel voor het algemeen bestuur als voor het bestuur van de Stichting Sportcomplex Erasmusweg was dit aanleiding om het kunstgrasveld naar hem te vernoemen. De herinnering aan de bijzondere vrijwilliger die Tim was, wordt hiermee levend te houden.

Naambord Tim