Tim van der Meer (67) overleden

Met grote verslagenheid moeten wij berichten dat Tim gisteren is overleden. Natuurlijk was bekend dat hij ernstig ziek was. Maar dat hij zo snel al afscheid van ons zou nemen, lag niet voor de hand.
Tim is van bijzondere betekenis geweest voor eerst GDS en later sv Erasmus. Uiteraard komen wij daarop nog terug. Dat geldt ook voor het laatste afscheid.
Wij wensen zijn familie en zijn vrienden, waaronder veel Erasmianen, heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens het algemeen bestuur,
Hans van Vliet