Theo Bijmans overleden

Wij ontvingen het trieste bericht van het op 63 jarige leeftijd plotseling overlijden van ons lid Theo Bijmans. Zowel in de jeugd als bij de senioren is Theo voetballend actief geweest. Toen het gezin Bijmans van Loosduinen naar Vianen verhuisde regelde hij in het weekend in Den Haag onderdak, zodat hij toch bij het toenmalige GDS kon blijven voetballen. Daarnaast was hij actief als barmedewerker. Gelet op de door zijn ouders – Cor en Corry Bijmans – veelvuldig georganiseerde activiteiten ontkwam Theo daarbij niet aan een ondersteunende rol. Later verhuisde hij naar Nieuwegein. Maar een link met GDS en later Erasmus is altijd in stand gebleven. Zo droeg hij financieel bij aan het vakantiefonds om kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen toch mee op jeugdkamp te laten gaan. Theo bedankt!

Wij wens zijn broers Herman, Rob en Rene, overige familieleden en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens het algemeen bestuur,

Hans van Vliet