sv ERASMUS en trainer Patrick Puister toch niet samen verder

Ondanks een akkoord tussen het algemeen bestuur en de oefenmeester, heeft laatstgenoemde aangegeven komend seizoen niet verder te willen gaan bij Erasmus.
Hoewel de beweegredenen niet volledig worden onderschreven, zal de beslissing toch door sv Erasmus worden gerespecteerd. In goede harmonie zal het seizoen worden afgemaakt.
Inmiddels zijn door sv Erasmus de nodige stappen gezet om ervoor te zorgen dat de zaterdagsselectie ook het komende seizoen door een gekwalificeerde oefenmeester wordt geleid.