Schriftelijk opzeggen voor 1 juni 2023

Leden die tijdens het seizoen 2023-2024 niet langer gebruik willen maken van het lidmaatschap van sv Erasmus, dienen dit schriftelijk voor 1 juni 2023 kenbaar te maken. Dit kan door
– het zenden van een mailbericht naar h.v.vliet@casema.nl of
– een briefje te stoppen in de bus die in de kantine hangt.
De opzegging bij voorkeur voorzien van een reden en van het team waarin speler recentelijk uitkwam.
Wie niet schriftelijk opzegt zit automatisch vast aan betaling van de contributie voor het seizoen 2023-2024.
Leden die onlangs bij een ander bestuurslid schriftelijk hebben opgezegd, behoeven dit niet opnieuw te doen.
Door het secretariaat zal een ontvangen opzegging schriftelijk worden bevestigd.