Schriftelijk het lidmaatschap opzeggen voor 1 juni 2021

We hopen het natuurlijk niet, maar als jij je lidmaatschap bij sv Erasmus wenst te beëindigen dan moet je dat schriftelijk voor 1 juni doorgeven. Dit kan met vermelding van naam, geboortedatum en team door
– een email te sturen naar h.v.vliet@casema.nl of
– een brief te sturen naar sv Erasmus, Postbus 85727, 2508 CK Den Haag

Mondelinge afmeldingen – via wie dan ook – worden niet in behandeling genomen. Ook leden die naar een andere vereniging willen vertrekken, dienen voor 1 juni schriftelijk op te zeggen. Zij moeten zich tevens voor 15 juni aanmelden bij de nieuwe club in verband met de door de KNVB voorgeschreven overschrijfprocedure.
Als bevestiging van je afmelding ontvang je binnen enkele dagen een bevestiging.

Vanzelfsprekend vinden wij het jammer als jij je lidmaatschap wenst te beëindigen. Wij stellen het dan ook op prijs als je bij de opzegging een reden aan ons doorgeeft.
Als jij vergeet je op tijd – dus voor 1 juni a.s.- af te melden, dan blijf je lid van sv Erasmus en ben je dus contributie voor het volgend seizoen verschuldigd.