Samenwerking met hsv Escamp afgesloten

Zoals bekend verleent Erasmus sinds het najaar van 2016 gastvrijheid aan hsv Escamp. Die kwam tot stand toen hsv Escamp door een conflict zonder speelmogelijkheid kwam te staan. Mede omdat Erasmus op zondag over ruimte beschikte, kon de helpende hand worden uitgestoken.
Op donderdag 8 juni kwamen delegaties van de besturen van hsv Escamp, sv Erasmus en de Stichting Sportcomplex Erasmus bijeen. Teruggekeken werd op de uitvoering van de samenwerking. Natuurlijk verliep niet alles 100% vlekkeloos. Maar over het algemeen kan op een geslaagde samenwerking worden teruggezien. Daarbij viel op dat met name de mensen “op de werkvloer” het uitstekend met elkaar wisten te vinden.
Het bestuur van hsv Escamp dankt de stichting en de vereniging voor de verleende gastvrijheid en dankt daarnaast een ieder die dit in de praktijk mogelijk heeft gemaakt.
Aan de tijdelijke samenwerking is hiermee een einde gekomen.