Rust aan de Erasmusweg

Het is een vreemd gezicht dat ons sportcomplex er verlaten bij ligt. Toch is het niet helemaal nieuw. Begin 2015 gingen onze velden ook al enige tijd op slot. Dat was als gevolg van de asbestverontreiniging, veroorzaakt door een grote uitslaande brand aan de Ambachtsweg. Maar die sluiting was overzienbaar. Momenteel tasten wij volledig in het duister over de lengte van de maatregelen. Gelukkig is iedereen het erover eens dat gezondheid voorgaat.
Maar stilte aan de Erasmusweg betekent niet dat alles stil ligt. Het ingediende subsidieverzoek voor het nemen energiebesparende maatregelen leverde nog een scala aan vragen op. Zo moest worden aangetoond dat de draagconstructie van ons clubgebouw groot genoeg was om zo’n 180 zonnepanelen te dragen. Met medewerking van Michel Leferink werd dat onderzoek onlangs afgerond. Dit leidde overigens weer tot een aangepaste offerteaanvraag. Met de medewerking van Ton de Heer en Mario van Beurden werden alle gevraagde gegevens geleverd en konden zij bij de gemeente worden aangedragen. Daar ligt de bal nu.
Het algemeen bestuur is bezig om alle gevolgen van de maatregelen in kaart te brengen. Want de belangrijke inkomsten via de kantine zijn voorlopig volledig weggevallen. Veel kosten lopen echter door. Dit vraagt om nadere stappen.
NOC*NSF heeft becijferd dat tot en met de komende zomer de sport zo’n 950 miljoen euro schade oploopt. Net als voor het bedrijfsleven is tezamen met de grote sportbonden en andere organisaties in de sport bij het kabinet aangedrongen op instelling van een noodfonds voor de sport.
Ondanks het betredingsverbod zijn toch nog groepjes kinderen op onze velden gesignaleerd. Wij willen met klem benadrukken dat het op dit moment ten strengste verboden is om ons sportcomplex te betreden. Vanwege de gezondheidsrisico’s riskeren wij en de overtreders een hoge boete.
Veel belangrijker is uiteraard dat we allemaal gezond blijven en dat wij als vereniging laten zien dat we allemaal meewerken om het Coronavirus zo snel mogelijk te verslaan.

Namens het algemeen bestuur
Hans van Vliet