Roken op sportcomplexen wordt geheel verboden

Al enkele jaren is het wettelijk niet toegestaan om op sportcomplexen binnen (kantine plus kleedkamers) te roken. Buiten mag roken nog wel. Bij slecht weer kan daartoe van de overdekte (rook)hoek gebruik worden gemaakt. Maar deze situatie gaat veranderen.
Met als vertrekpunt dat een gezonde leefstijl van grote meerwaarde is voor een actieve en vitale samenleving, wordt verder gestreefd naar een rookvrije omgeving. Naast zichtbaarheid en regelgeving gaat het daarbij om het geven van het goede voorbeeld om schadelijk meeroken te voorkomen. Door kinderen rookvrij te laten opgroeien wordt ervoor gezorgd dat roken geen gewoonte lijkt. GGD Haaglanden stimuleert actief alle organisaties in de regio Haaglanden bij te dragen aan een rookvrije omgeving en roept inwoners op de rookvrije omgeving te volgen en te stimuleren. Dit betekent rookvrije zones binnen en buiten, altijd uit het zicht van kinderen.
Met alle omliggende gemeenten – waaronder Den Haag en Westland – heeft GGD Haaglanden afgesproken dat gestreefd moet worden naar totaal rookvrije sportcomplexen. Dat betekent dat er op sportcomplexen in het geheel niet meer gerookt mag worden. En als streefdatum van invoering wordt gedacht aan 1 juli 2021. Dat is dus al zeer snel.
In de komende tijd zullen wij via de website en de nieuwsbrief berichten over nadere ontwikkelingen op dit gebied.