Protocol hergebruik kantine en kleedkamers

Hierbij deelt het algemeen bestuur mede, dat per 1 juli a.s. in het kader van de versoepelingen van de corona-maatregelen de kantine en de kleedkamers weer gebruikt kunnen worden. Dit met in achtneming van de 1,5 meter afstand.
Wij als bestuur zijn blij dat er (voor zover bekend) geen leden zijn getroffen door het coronavirus (Covid 19). Om dit zo te houden, dienen wij ons met z’n allen aan een aantal regels te houden. Het bestuur doet daarbij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de leden. Met de volgende regels moet rekening worden gehouden:
1. Bij binnenkomst staat een tafel met daarop een desinfecterend middel. Maak daar gebruik van. Dus eerst handen schonen en dan pas naar binnen.
2. Volg na binnenkomst de looplijnen die op de vloer zijn uitgezet.
3. Volg voor het afhalen van consumpties de instructies van de kassa-medewerker. Na bestelling zijn er (maximaal) 3 afhaalplekken waar je dient te wachten tot je bestelling klaar is. Houd er rekening mee dat er in deze periode alleen GEPIND kan worden. Na ontvangst van je bestelling loop je verder via de uitgezette looplijn of ga je via de aangegeven deur naar het terras toe. Op deze deur staat UITGANG (dus NIET te gebruiken als INGANG). Verder maken wij jullie er op attent, dat lege flessen zelf moeten worden geplaatst in kratten, die daarvoor zijn opgesteld. Zie de eerdere publicatie op de site.
4. Bij de gewijzigde opstelling van het kantinemeubilair (tafels , stoelen en barkrukken) is rekening gehouden met de 1,5 meter afstand. Daarom dient het meubilair niet te worden verschoven of verplaatst. Deze regel geldt ook voor het TERRAS! Indien jullie gebruik maken van de banken, let dan ook op de 1,5 meter afstand.
5. Voor het toiletgebruik gelden de volgende regels:
Bij de heren zijn 1 toilet en 1 urinoir in gebruik. Indien deze bezet zijn mag zich nog 1 gebruiker in de toiletunit bevinden in afwachting van het vrijkomen van een plek. Er mogen zich voortaan dus maximaal 3 leden in de herentoiletunit bevinden. De rest moet op de gang wachten.
Bij de dames is 1 toilet beschikbaar. Indien deze bezet is, mag zich nog 1 gebruiker in de toiletunit bevinden in afwachting van het vrijkomen van het toilet. Er mogen zich voortaan dus maximaal 2 leden in de damestoiletunit bevinden. De rest moet op de gang wachten.
Uiteraard geldt verder dat toiletbezoekers na afloop hun handen moeten reinigen.
6. Ter voorbereiding van het hergebruik van de kleedkamers, worden op maandag 29 juni alle douches en andere waterpunten doorgespoeld. Dit ter voorkoming van legionella.
Omdat er nog geen richtlijnen voor het gebruik van kleedkamerdouches beschikbaar zijn, is het ongetwijfeld slim om onderling afspraken over het het douchen te maken. Wij hopen binnenkort over nadere richtlijnen te kunnen beschikken.

Als bestuur doen wij nogmaals een beroep op jullie zelfdiscipline. Alleen door het nemen van eigen verantwoordelijkheid bij het naleven van de verstrekte regels, kunnen wij erin slagen het corona-virus buiten ons sportcomplex te houden.
Wij kijken ernaar uit om jullie vanaf 1 juli a.s. weer te kunnen begroeten.

Namens het algemeen bestuur,
John Houtman
voorzitter