Piet Koers (96) overleden

Heden bereikte ons het trieste bericht dat Piet Koers gisteren is overleden. Hoewel hij geestelijk al enige tijd achteruit ging, bleek hij over een ijzersterk lichaam te beschikken. Daarmee wist hij ook deze gezegende leeftijd te bereiken. Gisteren is hij rustig in zijn slaap heengegaan.
Samen met Irma heeft Piet een groot gezin voortgebracht. Onlangs werd het 70-jarige huwelijk nog een feit. En de “familie Koers” werd binnen GDS een begrip. Niet alleen om hun voetbalkwaliteiten. Maar vooral ook omdat bijna alle gezinsleden zich inzetten voor GDS en later sv Erasmus. Daardoor ontstond er ook een bijzondere band met Piet en Irma.
Minder bekend is dat Piet zelf een begenadigd voetballer was. Vele jaren heeft het eerste elftal van GDS kunnen teren op zijn voetbalkwaliteiten en met name zijn scorend vermogen. Nadat hij door blessures moest stoppen met voetballen, werd Piet actief buiten het veld. In de zestiger en begin zeventiger jaren van de vorige eeuw runde hij de kantine van GDS. Als voorzitter van de kantinecommissie was hij ook bestuurslid. Door zijn grote betrokkenheid leverde hij veel ideeën aan, waarmee de vereniging haar voordeel kon doen. Ook coachte hij de leden van de toenmalige jeugdraad op het vlak van het organiseren van activiteiten. Voor zijn inzet zijn wij Piet dank verschuldigd.
Onze gedachten gaan uit naar Irma, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en alle vrienden. Wij wensen jullie heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Piet zal in onze harten blijven voortleven.

Namens het algemeen bestuur,
Hans van Vliet

Door de dreiging van Corona gelden in de uitvaartsfeer stringente voorzorgsmaatregelen. Mogelijkheden tot condoleren of een laatste afscheid zijn daardoor tot een minimum beperkt.