Overschrijvers opgelet

Er zijn nog spelers die lid van Erasmus willen worden, maar waarvoor de overschrijving van de oude vereniging nog niet is afgerond. In alle gevallen is sprake van contributie-achterstand. Die moet eerst worden voldaan, alvorens overschrijving wordt verleend.
Dit kan nog tot en met aanstaande vrijdag worden geregeld. Daarna worden tot 1 juli 2019 geen overschrijvingen meer verleend.