Oud-lid Gerard Perlot (80) overleden

Gisteren bereikte ons het trieste nieuws dat Gerard Perlot is overleden. Hij leed al enige tijd aan de ziekte van Parkinson. De laatste dagen namen de klachten enorm toe, waaronder de gevolgen van luchtweginfecties. En daarmee trad voor Gerard de laatste levensfase in. Afgelopen dinsdag is hij overleden.
Gerard heeft de vereniging via diverse functies ondersteund. Eerst bij GDS en later bij sv Erasmus. Drie taken springen daarbij in het oog.
Eind zeventiger jaren van de vorige eeuw werd Gerard wedstrijdsecretaris ABC-Junioren en trad hij toe tot de jeugdcommissie van GDS. Hij voelde zich daar als een vis in het water. Naast zijn hoofdtaak ontplooide hij de nodige nevenactiviteiten, waaronder het voorbereiden van deelname aan buitenlandse jeugdvoetbaltoernooien.
In de tachtiger jaren verruilde hij zijn functie bij de jeugd voor een rol in het algemeen bestuur. Hij werd algemeen secretaris. Het was een actieve periode met onder andere de verdere groei van de vereniging, onder meer door de oprichting van een handbalafdeling. Er moest in die periode zeer veel werk worden verzet. Dat deed Gerard met veel plezier. Zijn bestuurlijk werk heeft hij eind 1991 beëindigd.
Bijna parallel aan zijn bestuursfunctie is Gerard zeer lange tijd actief geweest als redacteur van het clubblad, eerst van “de GDS’er” en na de fusie in 1997 met VVP van “de Kabelkrant”. Naast het bijna wekelijks opmaken van het clubblad moest hij ook de vouw- en niet-ploeg aansturen. Hij deed dat met veel toewijding en heeft dit tot februari 2007 volgehouden. Door de komst van het digitale tijdperk was dat het moment waarop het wekelijkse clubblad moest plaatsmaken voor een website.
Het mag duidelijk zijn dat Gerard niet zo maar een lid was. Al in de GDS-tijd werd hij door de algemene ledenvergadering tot lid van verdienste benoemd. Wij zijn Gerard dank verschuldigd voor zijn inzet. Bij dat dankwoord moeten wij ook zijn vrouw Mara betrekken. Want zonder haar steun hadden wij nooit zo’n beroep op Gerard kunnen doen.
Wij wensen Mara, Jeroen en Marco en verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens het algemeen bestuur,
Hans van Vliet

Het laatste afscheid zal in besloten kring plaatsvinden. Op www.cuvo.nl/condoleren zijn nadere gegevens over een laatste wens van Gerard te vinden.