Oud GDS-lid Toon Valkenhoff (83) overleden

Afgelopen vrijdag is Toon Valkenhoff overleden. In de GDS-tijd vervulde hij een prominente rol. Net als zijn broer Theo, was hij destijds een begenadigd voetballer. Al op jonge leeftijd acteerde hij in het eerste elftal. GDS was net gepromoveerd naar de 4e klasse van de KNVB toen Holland Sport zich voor de broers meldde. Voor beide spelers was Holland Sport bereid f 3.000,00 te betalen. Nu wilde het toeval dat even eerder tijdens een storm het dak van het clubgebouw was afgewaaid. Voor het bestuur van GDS was dit aanleiding om naast een bedrag in contanten de rest in bouwmaterialen te vragen. Daarmee werd ingestemd en kreeg GDS weer een dak boven het hoofd.
Na zijn periode in het betaald voetbal keerde Toon terug bij GDS. Hij speelde nog geruime tijd in GDS 1 om vervolgens wat lager te gaan voetballen. Maar tegelijkertijd ontpopte hij zich als vrijwilliger. Hij werd voor langere tijd penningmeester van het bestuur. Daarnaast was hij actief als lid van de elftalcommissie, assistent trainer, scheidsrechter en grensrechter. Een woord van dank daarvoor is dan ook zeker op zijn plaats.
Wij wensen zijn kinderen en verdere familie heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens het algemeen bestuur,
Hans van Vliet
secretaris

De afscheidsbijeenkomst – voorafgaand aan de crematie – zal plaatsvinden op vrijdag 13 augustus aanstaande om 16.30 uur in de aula van Yardenhuis Rijswijk, Eikelenburglaan 7, 2286 KA Rijswijk. Na afloop is er gelegenheid tot samenzijn in de koffiekamer van het crematorium.