Oud GDS-lid Loek Verbeek overleden

Ons bereikte het trieste bericht dat Loek Verbeek op 89 jarige leeftijd is overleden. In het verleden was Loek lid van GDS. Naast het voetballen was hij geruime tijd actief voor de vereniging. In de zeventiger en tachtiger jaren verzorgde hij samen met zijn broer Piet de inkoop voor de GDS-kantine. Daarnaast was hij betrokken bij de organisatie van nevenactiviteiten, waaronder de maandelijkse kaartavonden. Wij zijn hem daarvoor dank verschuldigd.
Wij wensen zijn vrouw Antje, kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens algemeen bestuur sv Erasmus,
Hans van Vliet

Op vrijdag 17 mei wordt Loek om 14.30 uur naar zijn laatste rustplaats op de Oosterbegraafplaats (Rodelaan 64, Voorburg) gebracht. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid voor een informeel samenzijn in de aula van het uitvaartcentrum.