Opzeggen lidmaatschap

Leden die tijdens het seizoen 2017-2018 geen gebruik meer wensen te maken van het lidmaatschap van sv Erasmus, dienen dit voor 1 juni 2017 schriftelijk op te zeggen. Dit kan gebeuren door een mailbericht te sturen naar h.v.vliet@casema.nl, een brief te sturen naar sv Erasmus, Postbus 85727, 2508 CK Den Haag of een bericht in de bus te stoppen die in de kantine hangt. Een mondelinge opzegging is niet geldig. Wie niet opzegt zit automatisch vast aan de contributie voor het seizoen 2017-2018.