Oplevering verbouwing

Vrijdag, 30 augustus, heeft het klusteam de nieuwe ruimte opgeleverd en dat werd opgeluisterd met een uitgebreid programma. Iedereen werd om 14.00 uur ontvangen met koffie/thee en petit fours met het logo van de vereniging.

Na het kopje koffie werden de aanwezigen ingedeeld in groepjes van 3 personen die vol overtuiging aan de spel activiteiten begonnen. Sjoelen, jeu de boules, midgetgolf en croquet waren de uitdagingen van vanmiddag, wat ook de dames de gelegenheid gaf om elkaar beter te leren kennen.

Om 16.15 uur hield Ton een korte toespraak en nodigde Nel Gelauff uit om de naam van de nieuwe ruimtes te onthullen. Hiermee werd deze officieel in gebruik genomen. De nieuwe ruimte is vernoemd naar het erelid “Ben Gelauff” die ons helaas is ontvallen. Zonder anderen tekort te doen heeft hij naast zijn inzet en vakmanschap heel veel geregeld aan materialen. Hierdoor zijn de kosten van het project tot een minimum beperkt gebleven. Vanuit het klusteam werd geopperd om de nieuwe ruimte te vernoemen naar Ben. Het bestuur heeft dit overgenomen en het de naam gegeven BEN GELAUFF “Paviljoen”.

In een dankwoord bedankte Nel Gelauff ook namens Nathalie, Dave en Brian, iedereen die dit hebben mogelijk gemaakt hebben. Hierna gaf Ton aan dat dit een unieke gebeurtenis is, daar niet eerder in de historie iets vernoemd is naar een lid.

 

Deze gelegenheid gaf ook de mogelijkheid een aantal leden te bedanken voor hun inzet voor de vereniging. Helaas waren een 2-tal leden niet meer in ons midden en hiervoor werden hun vrouwen bedankt. Het gaat om Leo Coers en Ben Gelauff. De 3e persoon was Hans de Keijzer die te kennen heeft gegeven, na vele jaren zich te hebben ingezet, het nu rustiger aan wil gaan doen. Zij kregen een aandenken wat de samenwerking weergeeft van het klusteam gedurende dit project met daarbij de waardering voor wat zij voor SV Erasmus hebben gedaan.

Na het officiële gedeelte was het tijd om gezellig even na te praten met een borrel en om 17.30 uur werd de barbecue aangezet en kon iedereen aanvallen!!!!!!

In een gezellige ambiance werd er heerlijk gegeten en bijgepraat. Het weer hadden wij zeker mee en om ca. 21.00 uur werd de dag afgesloten. De dames kregen allemaal een bloemetje en konden wij terugzien op een geslaagde dag.

Overigens zal nog in breder verband bij de nieuwe voorzieningen worden stilgestaan. Volg hierover de berichtgeving via de website.