Op weg naar een rookvrij sv Erasmus

Dat roken slecht voor je gezondheid is, weten we allemaal. Rokers zijn vatbaarder voor ziektes en roken is ook nog eens erg verslavend. Zolang wij sigaretten normaal vinden, vinden onze kinderen dat ook. De gemeente wil rookvrij opgroeien daarom vanzelfsprekend maken. Ieder kind, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien.
Scholen en horeca zijn de afgelopen jaren al rookvrije zones geworden en ook steeds meer sportverenigingen en sportparken zijn al rookvrij. Niet alleen binnen, maar ook buiten. Onze kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op sv Erasmus. Met een rookvrij sportpark wordt het goede voorbeeld aan kinderen gegeven en voorkomen we bovendien het schadelijke meeroken.

In zowel Den Haag als omliggende gemeenten is het voornemen uitgedragen om alle sportparken van sportverenigingen in 2022 rookvrij te maken. De gemeenteraad van Den Haag heeft zelfs een motie aangenomen om al per 1 juli 2021 de sportparken van de sportverenigingen rookvrij te krijgen.
Een geheel rookvrij sv Erasmus betekent zonder enige uitzondering:
– Binnenruimten (denk aan het clubgebouw, de hal en gangen, bestuurs- en commissiekamers, de kleedkamers, de bergingen en de toiletgroepen) zijn geheel rookvrij.
– Het gehele buitenterrein is ook rookvrij: de entree na het toegangshek en alle ruimte(n) binnen de hekken zoals de velden, het terras, parkeerterreinen en oevers van de sloten.
In tegenstelling tot nu zal er dus geen aparte plek meer zijn op ons sportcomplex waar nog kan/mag worden gerookt. De overdekte rokersruimte gaat dus verdwijnen.
Het rookvrij-beleid is permanent en geldt voor iedereen: leden, sporters, vrijwilligers, medewerkers én bezoekers. Bordjes geven aan dat het buitenterrein rookvrij is. E-sigaretten en nieuwe tabaksproducten (zoals verhitte tabak) passen niet bij een rookvrij sportpark en zijn eveneens verboden.

Binnen niet roken is al enige tijd wettelijk geregeld. Roken binnen is dus taboe. Over het roken buiten gaan wij leden en bezoekers informeren. Het streven is erop gericht sv Erasmus per 1 januari 2023 rookvrij te hebben. Voor onze rokers een behoorlijke aanpassing. Vandaar de gewenningstijd tot 1 januari aanstaande.

Durf elkaar – uiteraard op vriendelijke toon en met respect – aan te spreken als je ziet dat iemand zich niet aan de maatregelen houdt. Naast deze “interne handhaving” zal ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezien op de naleving van het rookverbod. Controles vinden steekproefsgewijs en onaangekondigd plaats. Een klacht kan ook aanleiding zijn voor een inspectie. NVWA-inspecteurs zijn bevoegd iedere ruimte te controleren. De boetes bedragen vanaf € 450 voor elke overtreding, zowel voor de overtreder zelf als voor de vereniging die gelegenheid biedt.

Wij doen dus een beroep op medewerking. Daardoor voldoen wij straks aan de wettelijke eisen. Samen zorgen we dan voor een rookvrij sv Erasmus.

Het algemeen bestuur