Ook de senioren mogen weer (aangepast) trainen

Zoals waarschijnlijk wel bekend mag vanaf vandaag ook weer door de senioren getraind worden. Uiteraard en helaas in aangepaste vorm maar het begin is er.

De vereniging is gehouden aan protocollen om alles goed te laten verlopen op het complex en op het trainingsveld. Aangezien de grasvelden zijn ingezaaid mag er nu alleen op het kunstgrasveld getraind worden. Op het complex zijn looproutes aangelegd om de weg naar en van het veld goed te laten verlopen.

Op het veld moet de 1,5 meter afstand in acht worden gehouden. De kantine en de kleedkamers zijn dicht. Voor het volledige protocol, zie de link: Protocol senioren

Om controle en overzicht te krijgen en te houden mag een team alleen komen trainen na goedkeuring van de technisch coördinator, in dit geval Marco Hartgring, stuur een app naar 06-86832028 of mail naar m.j.hartgring@hetnet.nl. Vanwege de beperkte ruimte moet eerst een indeling gemaakt worden wie wanneer kan trainen. Senioren kunnen aangeven op welke dagen zij willen gaan trainen, dit kan op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag. Op de trainingsmomenten dient er een coördinator aanwezig te zijn, kan je niet trainen maar wil je er wel bij zijn geef je dan op als coördinator. Daarmee ontlasten we ook de huidige coördinatoren.

Houd je dus aan de regels, des te eerder kunnen we weer terug naar een gewone situatie.