Onderzoek voetbalclubs Den Haag ZW

Twee studenten van de Haagse Hoge School opleiding Sportmanagement gaan onderzoek doen naar de voetbalclubs in Den Haag ZW. Zij stellen zichzelf voor en geven het doel van hun onderzoek aan. Verder vragen zij om uw medewerking.

Beste lezer,

We zullen ons eerst even voorstellen. Wij zijn Tommy Frensch en Gijs van der Knaap, 2 studenten aan de Haagse Hogeschool. Wij zitten momenteel in ons 1ste jaar van de opleiding sportmanagement. Momenteel lopen wij stage bij Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag (SWSDH). Voor onze stage gaan wij een marktonderzoek doen naar 6 voetbalverenigingen in stadsdeel Escamp. Met dit onderzoek willen wij gaan kijken welke doelgroep voor welke vereniging het beste is om op te gaan richten. Dit wordt later duidelijker.

Door dit marktonderzoek willen wij duidelijk krijgen wat de sterktes en zwaktes van de 6 verenigingen zijn. Door dit te achterhalen kunnen wij kijken wat het beste is voor de 6 verenigingen in de toekomst.

Voor een goed onderzoek hebben wij natuurlijk eerst gegevens nodig. Daarom willen wij jullie via deze informatiebrief vragen of jullie willen meewerken aan onze enquête. Deze zullen wij of de trainers/coaches uitdelen na de wedstrijd. Wij willen jullie vragen om deze meteen na de wedstrijd in te vullen. Dan kunnen wij de week erna beginnen met het verwerken van de informatie. De enquête bestaat uit een aantal makkelijk te beantwoorden vragen. De enquête is ook anoniem, je hoeft dus niet je naam in te vullen. Alleen de naam van de vereniging waarbij je speelt.

De antwoorden worden alleen gebruikt voor ons marktonderzoek.

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Gijs van der Knaap Tommy French

Gijs van der Knaap en Tommy Frensch