Nieuwjaarsbijeenkomst met nieuws

De na afloop van de nieuwjaarswedstrijd georganiseerde nieuwjaarsbijeenkomst, mocht zich in een grote animo verheugen. Rond vier uur nam secretaris Hans van Vliet het woord. Hij stelde dat de komst van 2017 vraagt om vooruit te kijken. Dat kan niet zonder je af te vragen wat er in de vereniging goed gaat, op welke terreinen we uitblinken en welke zaken je nu moet doen of juist moet laten om straks succes te hebben. Hij stelde dat daarvoor suggesties nodig zijn en dat die niet alleen van het bestuur maar juist vanuit de leden moeten komen. Iedereen moet zijn best doen mee te denken. Onze mooie club is dat waard. Voorts verhaalde hij dat op de overgang van 2016 naar 2017 uit de boezem van de vereniging een voorstel was gekomen. Een werkgroep bestaande uit Marco Hartgring, Peter Hartgring, Jeroen de Zoete en Ron van der Heiden heeft bij het bestuur een doordacht plan ingediend. Dat voorziet in een terugkeer van de zondagselectie. Dat voorstel is omarmd. De komende maanden zal de uitvoering gestalte krijgen.
Hij sprak tenslotte de hoop uit dat in goede samenwerking nog veel suggesties van de grond komen. Hij sloot zijn woordje af met het uitbrengen van een toost op 2017.