Nieuwe kassa

Wanneer u binnenkort iets bij Erasmus aan de bar gaat bestellen, zult u bemerken dat wij een nieuw kassasysteem hebben aangeschaft.
Met dit systeem willen wij het gemakkelijker maken voor met name vrijwilligers, die af en toe een bardienst draaien. Geen gezoek meer op kleine toetsen van de oude kassa en/of de mobiel gebruiken om te rekenen. Maar een duidelijk scherm om uw bestelling in te voeren en af te rekenen.
U zult begrijpen dat een nieuw systeem enige gewenning vergt. Wij vragen in de komende tijd dan ook uw begrip/geduld om deze vrijwilligers de gelegenheid te geven het systeem onder de knie te krijgen. Om enige snelheid terug te winnen kunt u ons in ieder geval helpen door zoveel mogelijk per pin te betalen. Dan kan het wisselen van geld achterwege blijven.
Alvast bedankt voor de medewerking.

De Kantinecommissie