Mijlpaal voor accommodatieteam

Zoals bekend wordt in de locatie van de voormalige kleedkamers door het accommodatie gewerkt aan een ingrijpende verbouwing. Aldaar worden geheel in zelfwerkzaamheid een aantal nieuwe voorzieningen gerealiseerd. Het gaat om een multifunctionele ruimte, bedoeld voor vergaderingen, cursussen en teambijeenkomsten, voorzien van keuken en toiletten. Daarnaast ontstaat er ruimte voor archief en voor opslag van materialen van derden, die van onze accommodatie gebruik maken. Deze voorzieningen zijn deels noodzakelijk geworden, omdat de huidige bestuurskamer en de aanliggende voormalige kantineberging plaats gaan maken voor twee extra kleedkamers. De nieuwe voorzieningen kunnen vanuit de kantine worden betreden. Al enige tijd wordt de kantine ontsierd door een noodzakelijke voorzetwand. Omdat de verbouwing zich in een gevorderd stadium bevindt, wordt deze maandag 18 maart verwijderd. De nieuwe voorzieningen worden daardoor vanuit de kantine bereikbaar.
En daarmee wordt voor het accommodatieteam een mijlpaal bereikt. Dank en felicitaties zijn op zijn plaats. De afwerking zal nog wel enige tijd in beslag nemen.