Marcolm Rowswell overleden

Gisteren ontvingen wij het trieste bericht dat op 12 mei j.l. plotseling Marcolm Rowswell is overleden. Hij was pas 18 jaar. Marcolm was lid van ons G-1-team.
Onlangs werd bij hem een beenmergtransplantatie uitgevoerd. Maar al snel openbaarde zich afstotingsverschijnselen. Die zijn hem fataal geworden.
Wij wensen zijn ouders, broer, zus, de leden van onze G-afdeling en al zijn vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

namens bestuur sv Erasmus,
Hans van Vliet