Leo Coers overleden

Zaterdagavond 16 september is Leo op 71-jarige leeftijd overleden. Vorig jaar werden bij hem uitzaaiingen geconstateerd. Bestraling en kuren mochten niet baten. De afgelopen maanden waren zwaar voor hem. Kenmerkend voor hem was zijn bescheidenheid en ook nu hoorden wij hem niet klagen. Tot het laatst was hij actief totdat het niet meer ging.
De eerste kennismaking met Leo dateert uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Toen werd Jeffrey lid van GDS. Vanaf die tijd was Leo tezamen met zijn vrouw Miriam en dochter Debby frequent op de vereniging te vinden. Mede door zijn prettige karakter bouwde Leo binnen de vereniging een vriendenkring op, met welke ook buiten de club uitstapjes werden gemaakt. Zo maakte GDS en later sv Erasmus een behoorlijk deel van zijn leven uit.
Leo was daarnaast een trouw supporter van het zondagteam en op de donderdagavond
was hij altijd aanwezig. Toen de kaartclub Harten Tien werd opgericht was hij een van de eersten die zich aanmeldde. Leo onderscheidde zich door zijn speelkaarten met extra grote symbolen. Zijn gezichtsvermogen was de laatste jaren sterk afgenomen maar met deze kaarten was dat geen probleem.
Sinds ongeveer tien jaar stak hij voor de vereniging zijn handen uit de mouwen. Vanaf die tijd was hij op de maandagmorgen een trouwe vrijwilliger bij het accommodatieteam. Geen enkele werkzaamheid was hem teveel. Daarnaast was hij een van de stuwende krachten in het team wat het kunstgrasveld, parkeerplaats, terras en speeltuin realiseerde. Niet op de voorgrond tredend zat hij vaak op zijn manier te genieten.
Met Leo verliezen wij weer een lid dat veel voor de vereniging betekend heeft. Niet op de voorgrond maar op de achtergrond als een van de vele stille krachten.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Miriam, Jeffrey, Debby, overige familieleden en vrienden. Wij wensen hen heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens bestuur sv Erasmus
Ton de Heer

Op donderdag 21 september is er van 18.30 tot 19.15 uur gelegenheid tot afscheid nemen in uitvaartcentrum Haagse Duinen, Ockenburghstraat 29, alhier.
Op vrijdag 22 september nemen wij definitief afscheid van Leo. De samenkomst voorafgaand aan zijn crematie heeft plaats in de aula van crematorium Haagse Duinen, Ockenburghstraat 29, alhier, aanvang 18.00 uur.
Na de samenkomst is er gelegenheid op informele wijze herinneringen met elkaar te delen in de ontvangkamer van het crematorium.