Ledenvergadering verplaatst

Diverse leden hebben het algemeen bestuur erop gewezen dat de geplande algemene ledenvergadering samenvalt met de herfstvakantie. Daarom is besloten deze te verplaatsen naar maandag 26 november. De uiterste datum van indiening van bijdragen voor het jaarverslag is gewijzigd in 1 oktober aanstaande.