Ledenvergadering meer dan voorzittersverkiezing

Aanstaande maandag 25 november vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats, aanvang 20.30 uur. Alle leden van 16 jaar en ouder zijn welkom.
Tijdens die bijeenkomst zal John Houtman worden voorgedragen als de nieuwe voorzitter. Daarnaast worden andere bestuursleden en leden van de kascommissie benoemd. Dat staat te lezen in de vergaderstukken. Mits de vereniging beschikt over een juist emailadres, is de eerste zending stukken afgelopen vrijdag/zaterdag bezorgd. De stukken zijn daarnaast af te halen in de commissiekamer. Aanstaande vrijdag komt daar nog het algemeen jaarverslag bij.
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Maar naast de jaarstukken is die bijeenkomst een uitgelezen gelegenheid om het algemeen bestuur (en de commissies) te voorzien van standpunten en van suggesties. Maak van die kans gebruik en bezoek aanstaande maandag de ledenvergadering!