Ledenvergadering maandag 28 november 20.30 uur

Hoewel het WK Voetbal veel aandacht vraagt worden alle leden van 16 jaar en ouder aanstaande maandag toch op de algemene ledenvergadering (ALV) verwacht. Deze ALV is een wettelijke verplichting. Op de agenda staan de zogenaamde jaarstukken. Deze bestaan uit een algemeen jaarverslag over het seizoen 2021-2022, een financieel jaarverslag over dezelfde periode en de begroting voor het seizoen 2022-2023. Door middel van een verslag laat de kascommissie weten wat haar ervaringen zijn met de controle van de financiele huishouding van de vereniging.
Via “bespreking beleid” en via de rondvraag kunnen de aanwezigen meepraten over het gevoerde en over het toekomstige beleid. Verkiezingen van de leden van het algemeen bestuur en van de leden van de kascommissie completeren de agenda van deze jaarvergadering.
Afgelopen vrijdag zijn de vergaderstukken per mail verzonden. Een beperkt aantal exemplaren is af te halen in de multifunctionele ruimte.
Wie verhinderd is wordt gevraagd dit te melden aan een van de bestuursleden. Je kunt je ook via een machtiging door een ander lid laten vertegenwoordigen. De machtiging dient voor de ALV bij de secretaris te worden ingeleverd.
Tot maandag!