Ledenvergadering / Jaarverslag

De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt deze keer gehouden op maandag 20 november, aanvang 20.30 uur.
Bijdragen voor het algemeen jaarverslag 2016-2017 dienen uiterlijk op 20 oktober bij de secretaris te worden aangeleverd.