Ledenvergadering en jaarverslag

De jaarvergadering zal deze keer worden gehouden op maandag 22 oktober, aanvang 20.30 uur.
Bijdragen voor het algemeen jaarverslag dienen uiterlijk 15 september bij Hans van Vliet te worden ingeleverd.