Ledenvergadering / Algemeen jaarverslag

De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt deze keer gehouden op maandag 28 november, aanvang 20.30 uur. Alle vergaderstukken zijn op vrijdag 18 november beschikbaar. Stemgerechtigde leden krijgen op deze datum de stukken per mail toegestuurd. Daarnaast zijn de jaarstukken op de club af te halen.
Eerder werd al afgesproken dat bijdragen van commissies of afdelingen aan het algemeen jaarverslag 2021-2022 uiterlijk 15 oktober bij de secretaris worden aangeleverd.