Ledenvergadering 21 december 2020 uitgesteld

Door de beperkingen die de bestrijding van het Coronavirus met zich brengt, is het niet mogelijk de op 21 december 2020 geplande algemene ledenvergadering doorgang te laten vinden.
sv Erasmus maakt daarbij gebruik van de Corona-wet. Normaal gesproken dient de ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar te worden gehouden, te weten uiterlijk op 31 december. Vanwege het Coronavirus biedt de wet de mogelijkheid de algemene ledenvergadering uit te stellen tot vier maanden na deze datum. Dat betekent uiterlijk op 30 april 2021.
Gehoopt wordt dat tegen die tijd de situatie genormaliseerd zal zijn.