Koningsspelen P. Dondersschool

Op vrijdag 21 april nemen ruim 200 scholieren bezit van ons sportcomplex. Dan organiseert de Petrus Dondersschool de Koningsspelen. De Koningsspelen zijn een idee en initiatief van Richard Krajicek als lid van het toenmalige Nationaal Comité Inhuldiging ten behoeve van de feestelijkheden omtrent de inhuldiging van Koning Willem Alexander in 2013. Sindsdien zijn de Koningsspelen een jaarlijks terug kerend evenement, altijd op de laatste vrijdag voorafgaand aan Koningsdag. Met sport als middel zullen de scholieren op sportieve wijze stilstaan bij de verjaardag van Koning Willem Alexander.